Ar-ge Faaliyetleri

Betonsa Yüksek Teknoloji Laboratuvarları

AR-GE Faaliyetlerimiz

Betonsa Teknoloji Merkezi’nde beton, çimento, agrega, kimyasal katkı ve mineral katkılarla ilgili teknolojilerin gelişimi sürekli olarak izlenmekte, teknolojik gelişmelere ve pazar ihtiyaçlarına uygun olarak yeni ürünler geliştirilmektedir. Yeni ürünlerin laboratuvar ve saha koşullarında deneyleri yapılmaktadır.

Sektörün ihtiyaçları ve sorunları göz önünde bulundurularak ürünlerin reçete optimizasyonları yapılmakta ve kaliteden ödün vermeden optimum ürün dizaynı çalışmaları Betonsa Teknoloji Merkezi laboratuvarında her an devam etmektedir. Tesislerimize tedarik edilen malzemelerin kullanım kararını belirleyen kriterleri ve ilgili standartları sağlayıp sağlamadığının analizleri de yine Betonsa Teknoloji Merkezi laboratuvarında yapılmaktadır.

Betonsa Teknoloji Merkezi Laboratuvarında, AR-GE çalışmaları, reçete optimizasyon çalışmaları ve özel ürün çalışmaları kapsamında, yılda 1000’den fazla beton deneyi yapılmaktadır. Bu deneyler; Özel Ürün Deneyleri, Agrega Performans Deneyleri, Çimento Performans Deneyleri, Kimyasal Katkı Deneyleri, Mineral Katkı Deneyleri ve Projelere Özel Çözüm Deneylerinden oluşmaktadır. Betonsa Teknoloji Merkezi Laboratuvarında bu deneylerin yanı sıra Agrega Kirlilik Deneyleri (Mavi Metilen, Mil Tayini, Kum Eşdeğeri, CaCO3 Tayini) ve Agrega Elek Analizleri de periyodik olarak yapılmaktadır. Bu deneylerle birlikte bir yılda yapılan toplam deney adedi 3000’den fazladır.

Laboratuvarda Ar-Ge ve ürün optimizasyon çalışmaları sürerken, üniversitelerle de işbirliği yapılarak, bu çalışmalardan bazıları makale veya bildiri haline getirilmekte, bu yayınlar ulusal/uluslararası teknik kongre, seminer, sempozyum gibi platformlarda paylaşılmakta ve sektörel dergilerde yayınlanmaktadır.

Üniversitelerle yapılan işbirliği kapsamında Betonsa bugüne kadar İTÜ Yapı Malzemesi Anabilim Dalı’nda yapılan bir çok Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmasına malzeme desteği vermiştir. 1996 yılından beri Betonsa Teknoloji Merkezi, çalışmaları İTÜ ile birlikte ortaklaşa çok sayıda ulusal ve uluslar arası konferans bildirisi yayınlamıştır. Bu yayınlar, özellikle mekanik özelikler, dürabilite ve maliyet bakımından optimum tasarımları yansıtmakta ve sektörde ilgi ile karşılanmaktadır.