Kalite Faaliyetleri

Betonsa Yüksek Teknoloji Laboratuvarları

Kalite Faaliyetleri

Betonsa Teknoloji Merkezi’nde beton, çimento, agrega, kimyasal katkı ve mineral katkılarla ilgili teknolojilerin gelişimi sürekli olarak izlenmekte, teknolojik gelişmelere ve pazar ihtiyaçlarına uygun olarak yeni ürünler geliştirilmektedir. Yeni ürünlerin laboratuvar ve saha koşullarında deneyleri yapılmaktadır.

Bölge Kalite Uzmanlığı dahilinde;

  • Yeni hammadde kaynakları araştırması yapılması ve kullanılabilirliğine onay verilmesi,
  • Tesislere satın alınan hammaddelerin kalite kontrollerinin yapılması ve üretimde kullanılıp kullanılamayacağına onay verilmesi,
  • Kaliteden ve standartlardan taviz vermeden beton reçetelerinin hazırlanması, optimize edilmesi ve müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda özel dizaynlar hazırlanması,
  • Günlük üretilen betonlardan standarda uygun beton numunesi alınarak gerekli taze ve sertleşmiş beton deneylerinin yapılması.
  • Ayrıca Yapı Denetim laboratuvarlarına şahit numune alınması,
  • Beton kalitesi ile ilgili müşteri şikayetlerinin çözülmesi,
  • Müşterilere beton kalitesi konusunda Betonsa Teknoloji Merkezi ile beraber teknik destek ve eğitim verilmesi,
  • Tesislerin kalite ve sistem denetlemelerine (KGS, G, TSE, ISO 9001, vb.) sürekli hazır bulundurulması,
  • Yapı denetim kuruluşları, Bağımsız laboratuvarlar, İnşaat Mühendisleri Odası, Üniversiteler ve müşterilerle yakın ilişkiler kurularak şirket tanıtımı ve imajının güçlenmesine katkıda bulunulması konularında faaliyetler sürdürülmektedir.

 

BİGS – Beton İş Süreçleri Geliştirme ve Entegrasyon Sistemi

Temmuz 2011’de Vur-Mak şirketi ile yapılan ortak çalışma ile hayata geçmiştir. BİGS ile hazır beton iş kolundaki gereksinimlerin karşılanması, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve denetlenebilir mekanizmaların oluşturulması, raporlama ve analiz kalitesinin arttırılması, uygulamalar arasındaki veri akışının elektronik hale getirilmesi sağlanmıştır.

 

QDMS – Quality Document Management System – Entegre Yönetimi Sistemi

2003 yılından itibaren kullanılmaya başlanan Entegre Yönetim Sistemi ile tüm Betonsa iş süreçlerini hızlı bir şekilde çözüp, elektronik ortamda kayıtlı altında tutulması sağlanmaktadır. QDMS sayesinde üretim, kalite, İSG ve çevre standartlarının ve prosedürlerinin revizyonları hızlı bir şekilde paylaşılıp değişen standartlara her aşamada uyum sağlanmaktadır. Müşteri şikayetleri kayıt altında tutulup, kesin çözümler üretilerek müşterilere her konuda destek olunmaktadır. Sürdürülebilir olmayı sadece üretim de değil her iş kolunda uygulamaya çalışan Betonsa, tüm kayıtların elektronik ortamda tutulmasıyla kağıt israfının önüne geçmiş, çevreyi ve yeşili korumayı önemli ilkelerinden biri haline getirmiştir.