a+beton

TÜRKİYE’NİN ÇEVRECİ BETONU

A+BETON çevreci ve sürdürülebilir yapılar için geliştirilen düşük karbon emisyonuna sahip, yüksek kaliteli beton ürün grubudur.

Çimento yerine%70’e varan Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu (ÖFYC) ikamesi ile üretilerek karbon emisyonu azaltılan A+BETON, Yeşil Binalar için en uygun çözümdür.

A+BETON ürün grubu üç temel katagoriden oluşmaktadır:

 • A+BETON Temel
 • A+BETON Yol ve Kaplama
 • A+BETON Yapısal

A+Beton; İleri teknolojiyle üretilen, geri dönüşümlü malzeme içermesiyle çevreye değer katan bir üründür. Dayanıklı, verimli ve sürdürülebilir yapılar için en ideal beton çözümüdür.

 

A+BETON Temel

Özellikle temellerde en sürdürülebilir ve en dayanıklı beton çözümleri üretmek için tasarlanmıştır. Sülfatlar toprak içerisinde doğal olarak bulunmaktadır ve betonun çatlamasına ve parçalanmasına neden olacak zararlı etkileri olabilmektedir.

Yapı temellerinde A+BETON kullanımı ile sülfat etkilerine karşı büyük ölçüde dayanıklılık sağlanmaktadır.

Temel 1

 • Donatısız kütle beton temellerinde,
 • Hendek dolgu temellerinde,
 • Bahçe duvarı temellerinde,
 • Transmikserli döküm için uygundur.

 • Çimento yerine en az %50 ÖYFC (*) ikame edilmektedir.
 • Kullanımı ve yerleştirilmesi kolaydır.
 • TS EN 206-1 standardına uygundur.
 • CO2e Emisyonu Tasarrufu 27 kg/m3 (%30 mineral katkı içeren karışıma gore)
 • CO2e Emisyonu Tasarrufu 76 kg/m3 (%100 CEM  l içeren karışıma göre)

Temel 2

 • Yapı temellerinde,
 • Pompalı döküm için uygundur.

 • Çimento yerine en az %50 ÖYFC (*) ikame edilmektedir.
 • Kullanımı ve yerleştirilmesi kolaydır.
 • TS EN 206-1’e uygundur.
 • XA Çevresel Etki Sınıfları için uygundur.
 • CO2e Emisyonu Tasarrufu 51 kg/m3 (%30 mineral katkı içeren karışıma göre)
 • CO2 Emisyonu Tasarrufu 153 kg/m3 (%100 CEM l içeren karışıma göre)

Temel 3

 • Yapı temellerinde,
 • Pompalı döküm için uygundur.

 • Çimento yerine %70 ÖYFC (*) ikame edilmektedir.
 • Kullanımı ve yerleştirilmesi kolaydır.
 • TS EN 206-1’e uygundur.
 • XA Çevresel Etki Sınıfları için uygundur.
 • CO2e Emisyonu Tasarrufu 138 kg/m3 (%30 mineral katkı içeren karışıma göre) (%100 CEM l içeren karışıma göre kıyaslama mevcut değildir. XA çevresel etki sınıfında %100 CEM l kullanılamaz.)

A+ Beton Yol ve Kaplama

Özellikle yol ve kaplama betonları için tasarlanan, durabilitesi yüksek, uzun ömürlü, kalite güvencesi olan sürdürülebilir beton ürünüdür.

Yol ve Kaplama 1

 • Dış betonarme yollarda ve kaplama betonlarında,
 • Site içi yollarda,
 • Yapı içerisindeki kaplama betonlarında,
 • Paspayının minimum 50 mm olduğu yerlerde kullanılır.

 • Çimento yerine en az %35 ÖYFC (*) ikame edilmektedir.
 • Minimum C25/30 dayanım sıfında üretilebilir.
 • Kullanımı ve yerleştirilmesi kolaydır.
 • TS EN 206-1 standardına uygundur.
 • Karbonatlaşma nedediyle korozyona sebep olan XC2 çevresel etki, sınıfına karşı dayanıklıdır
 • Donma-çözülme XF3 çevresel etki sınıfına karşı dayanıklıdır.
 • Beton içerisine hava sürüklenerek üstün donma-çözülme dayanımı sağlanabilmektedir..
 • CO2e Emisyonu Tasarrufu 24 kg/m3 (%30 mineral katkı içeren karışıma göre)
 • CO2e Emisyonu Tasarrufu 70 kg/m3 (%100 CEM l içeren karışıma göre)

Yol ve Kaplama 2

 • Dış betonarme yollar ve kaplama betonlarında,
 • Araç trafiğine maruz beton yollarda,
 • Buz çözücü madde içeren veya deniz suyu ile yüksek derecede doygun olan ve donma-çözülme etkisine maruz kalan yol ve köprü kaplamalarında,
 • Paspayının minimum 45 mm olduğu yerlerde kullanılır.

 • Çimento yerine en az %35 ÖYFC (*) ikame edilmektedir.
 • Minimum C30/37 dayanım sınıfında üretilebilir.
 • Kullanımve yerleştirilmesi kolaydır.
 • TS EN 206-1 standardına uygundur.
 • Karbonatlaşma nedeniyle korozyona sebep olan XC4 çevresel etki sınıfına karşı dayanıklıdır.
 • Beton içerisine hava sürüklenerek üstün donma-dayanımı sağlanabilmektedir.
 • CO2 Emisyonu Tasarrufu 25 kg/m3 (%30 mineral katkı içeren karışıma göre)
 • Co2 Emisyonu Tasarrufu 100kg/m2 (%100 CEM I içeren karışıma göre)
 • (.) Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu
 • Co2e emisyonu hesaplamaları HeidelbergCement verileri kullanılarak yapılmıştır.

A+ Beton Yapısal

Yapısal 1

 • Su ile uzun sure temas eden betonarme yapı elemanlarında,
 • Orta derecede nemli ortama sahip binaların iç kısımlarındaki beton elemanalrda,
 • Yaya ve hafif araç trafiğine maruz kalan beton zeminlerde,
 • Paspayının minimum 35mm olduğu yerlerde,
 • Pompalı döküm için uygundur.

 • Çimento yerine %50 ÖFYC(*) ikame edilmektedir.
 • Minumum C25/30dayanım sınıfında üretilir.
 • Kullanımı ve yerleştirilmesi kolaydır.
 • TS EN 206-1 standardına uygundur.
 • Karbonatlaşma nedeniyle krozyona sebep olan XC2 çevresel etki sınıfına karşı dayanıklıdır.
 • CO2 Emisyonu Tasarrufu 61kg/m3 (%30 mineral katkı içeren  karışma göre)
 • CO2e  Emisyonu Tasarrufu 113kg/m3 (%100 CEM I içeren karışıma göre)
 • Co2e emisyonu hesaplamaları HeidelbergCement verileri kullanılarak yapılmıştır.

Yapısal 2

 • Orta veya yüksekleri derecede nemli ortama sahip binaların iç kısımlarındaki beton elemanlarda,
 • Yağmura maruz kalabilen tüm dış yapı elemanlarında,
 • Buz çözücü madde içermeyen suyla orta derecede doygun olan ve donma-çözülme etkisine maruz kalan tüm dış yapı elemanlarında,
 • Yapıların iç kısmında bulunan endüstriyel zeminlerde,
 • Paspayının minimum 35 mm olduğu yerlerde,
 • Pompalı döküm için uygundur.
 • (*) Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu
 • Co2e emisyonu hesaplamaları HeidelbergCement verileri kullanılarak yapılmıştır.

 • Çimento yerine %50 ÖFYC(*) ikame edilmektedir.
 • Minumum C30/37 dayanım sınıfında üretilir.
 • Kullanımı ve yerleştirilmesi kolaydır.
 • TS EN 206-1 standardına uygundur.
 • Karbonatlaşma nedeniyle korozyona sebep olan XC3 ve XC4 çevresel etki sınıfına karşı dayanıklıdır.
 • Donma- çözülme XF1 çevresel etki sınıfına karşı dayanıklıdır.
 • CO2 Emisyonu Tasarrufu 80kg/m3 (%30 mineral katkı içeren  karışma göre)
 • CO2e Saving 130kg/m3 (%100 CEM I içeren karışıma göre)

Yapısal 3

 • Orta veya yüksekleri derecede nemli ortama sahip binaların iç kısımlarındaki beton elemanlarda,
 • Yağmura maruz kalabilen tüm dış yapı elemanlarında,
 • Buz çözücü madde içermeyen suyla orta derecede doygun olan ve donma-çözülme etkisine maruz kalan tüm dış yapı elemanlarında,
 • Hava ile taşınandeniz suyu haricindeki klorürlere maruz kalan yüzeylerde,
 • Yapıların iç kısmında bulunan endüstriyel zeminlerde,
 • Paspayının minimum 35 mm olduğu yerlerde,
 • Pompalı döküm için uygundur.

 • Çimento yerine en az %40 ÖFYC(*) ikame edilmektedir.
 • Minumum C35/45dayanım sınıfında üretilir.
 • Kullanımı ve yerleştirilmesi kolaydır.
 • TS EN 206-1 standardına uygundur.
 • Karbonatlaşma nedeniyle krozyona sebep olan XC3 ve XC4 çevresel etki sınıfına karşı dayanıklıdır.
 • Donma- çözülme XF3 çevresel etki sınıfına karşı dayanıklıdır.
 • Deniz suyu haricindeki klorürler nedeniyle korozyona sebep olan XD1 çevresel etki sınıflarına karşı dayanıklıdır.
 • CO2 Emisyonu Tasarrufu 60kg/m3 (%30 mineral katkı içeren  karışma göre)
 • CO2e Emisyonu Tasarrufu 109kg/m3 (%100 CEM I içeren karışıma göre)
 • Co2e emisyonu hesaplamaları HeidelbergCement verileri kullanılarak yapılmıştır.