FİBERBETON

ERKEN ÇATLAKLARI ÖNLEYEN POLİPROPİLEN LİFLİ BETON

BETONSA Hazır Beton tesislerinde hazırlanan polipropilen lifli betondur. Polipropilen lifler, yüzyıllardır antik harç ve sıvada kullanılan donatının (at kılı ve saman gibi) günümüzdeki çağdaş uygulamasıdır. Polipropilen lifler betona homojen şekilde karıştıtılarak daha düzenli bir iç yapı oluşturulur ve taze beton çatlaklarına karşı direnç artırılır.

 • Betonun ilk saatlerde kuvvetli rüzgar,sıcak ve kuru hava ve beton sıcaklığının yüksel olması gibi nedenlerle etkisinde kaldığı plastik rötre çatlaklarını azaltır.
 • Betonun donma-çözülmeye karşı direncini artırır.
 • Aşınma direncini artırır, tozumayı engeller.
 • Taze betonun kohezyonunu artırır,kalıp sökümü sırasında yaşanan kırılmaları azaltır.
 • Kenar ve köşelerin dayanımını artırır,kalıp sökümü sırasında yaşanan kırılmaları azaltır.
 • Yangın esnasında polipropilen lifler eriyerek kılcal kanallar oluşturur. Yangın sırasında oluşan su buharı bu kanatlardan dışarı atılır ve beton iç basıncı azalır. Böylece yangından dolayı oluşabilecek beton hasarı azaltılabilir.

 • Pratiktir; çünkü BETONSA Hazır  Beton tesislerinde hazırlanır, transmikser ile taşınır ve pompa ile dökülür.
 • Uzun ömürlü ve ekonomiktir; çünkü çatlamaya, aşınmaya, pullanmaya ve yüzey tozunmasına karşı dirençlidir.
 • Polipropilen lifler taze betondaki plastik rötre çatlaklarını önlediğinden, uzun süreli performansı olumlu yonder etkiler.

 • Zemin betonları
 • Şap betonları
 • Taze halde iken azalan plastik rötre çatlakları nedeni ile geçirimsiz betonlar
 • Püskürtme betonları

 • Fiberton, özellikle ilk saatlerde çatlamaya karşı dirençli olduğu için dayanımlı, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Dolasıyla daha ekonomiktir.
 • Tozumaya karşı direncinden dolayı çevre sağlığına katkı sağlar.