Beton – Betonsa http://www.betonsa.com.tr Beton, Hazır Beton Mon, 05 Dec 2016 11:36:08 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.2 100+ Beton http://www.betonsa.com.tr/ozel-urunler/100-beton/ Fri, 25 Sep 2015 18:50:02 +0000 http://www.betonsa.com.tr/?post_type=products&p=780 100beton

100 YIL VE ÜZERİ SERVİS ÖMRÜ İÇİN ÜSTÜN DÜRABİLİTELİ BETON

Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa tarafından 3. Boğaz Köprüsü projesi için özel olarak geliştirilen 100+ Beton, düşük alkalili özel çimento ve mineral katkı kullanılarak üretilmiş, 100 yıl ve üzeri servis ömrü istenilen projeler için geliştirilmiş özel beton ürünüdür.

 

100+

100+ Beton

 • 100 yıllık servis ömrü istenilen yapılar için uygun durabiliteye sahiptir.
 • 100 yıl ve üzerinde istenilen projeye dayanımını korur.
 • Deniz kaynaklı zararlı klor iyonlarının donatıya geçmesine izin vermez.
 • Hidratasyon ısısı kontrol edilebilir.
 • İstenilen yüksekliğe pompalanabilir.
 • Tüm bileşenleri geçmişe dönük izlenebilir ve test edilebilir.
 • Gerektiğinde revise imkanları mevcuttur.
 • Akçansa’nın çevre politikasına uygun olarak geliştirilmiştir.

100+Beton üretiminde bağlayıcı olarak %65 öğütülmüş yüksek fırın cürufu (ÖYFC) ve %35 100+ Çimento kullanılmıştır. Agrega olarak ise durabilite testlerinden geçmiş ve bağımsız labaratuvarlarca onaylanmış agrega kaynağından tedarik edilen yıkanmış kırmataş kullanılmıştır.

 • Maximum C2A içeriği:  %8
 • Maximum toplam eşdeğer alkalş içeriği : %0,6
 • Mgo içeriği : Maximum %3
 • Asitte çözünür klorür muhtevası: Maximum %0,1

Üretimde kullanılan özel hammaddelerle 100 yıl servis ömrü kriterlerini güvenle sağlayan 100+Beton üstün geçirimsizlik ve durabilite özelliklerine sahiptir. Klor geçirimliği katsayısı maximum 3*10 m/s’dir.

Konut ve benzeri betonarme yapıların ekonomik servis ömrü genellikle 50 yıldır. Köprü, baraj gibi daha önemli yapılanların ise 100 yıl gibi daha uzun süre sorun çıkarmadan hizmet vermesi beklenmektedir.

 • 100+ Beton uzun servis ömrü ile bakım gerektirmeden yerel ekonomik kalkınmaya fayda sağlar.
 • 100+ Beton üretiminde bağlayıcı olarak öğütülmüş yüksek fırın cürufu (ÖYFC) %65 oranında kullanılmaktadır. Böylelikle,
  • Endüstriyel atık yöntemi açısından önemli bir katkı sağlamaktadır.
  • Doğal kaynaklarının ömrü uzayacaktr.
  • Çimento üretimi için kullanılacak yakıt ve enerji ihtiyacı azalacaktır.
 • 100+ Beton üretiminde bağlayıcı olarak %65 ÖFYC kullanımı ile karbon emisyonu yaklaşık %40’a kadar azaltılmaktadır.
 • Sonuç olarak, bu çevreci ürün iklim ile mücadele ulusal eylem planı ve düşük karbonlu kalkınma stratejisine katkıda bulunacaktır.
 • 100+ Beton , 100 yıldan fazla dayanıklılığıyla önemli betonarme projelerini geleceğe taşıyan, çevreye duyarlı bir üründür.

]]>
A+ Beton http://www.betonsa.com.tr/ozel-urunler/a-beton/ Fri, 25 Sep 2015 18:49:52 +0000 http://www.betonsa.com.tr/?post_type=products&p=799 a+beton

TÜRKİYE’NİN ÇEVRECİ BETONU

A+BETON çevreci ve sürdürülebilir yapılar için geliştirilen düşük karbon emisyonuna sahip, yüksek kaliteli beton ürün grubudur.

Çimento yerine%70’e varan Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu (ÖFYC) ikamesi ile üretilerek karbon emisyonu azaltılan A+BETON, Yeşil Binalar için en uygun çözümdür.

A+BETON ürün grubu üç temel katagoriden oluşmaktadır:

 • A+BETON Temel
 • A+BETON Yol ve Kaplama
 • A+BETON Yapısal

A+Beton; İleri teknolojiyle üretilen, geri dönüşümlü malzeme içermesiyle çevreye değer katan bir üründür. Dayanıklı, verimli ve sürdürülebilir yapılar için en ideal beton çözümüdür.

 

A+BETON Temel

Özellikle temellerde en sürdürülebilir ve en dayanıklı beton çözümleri üretmek için tasarlanmıştır. Sülfatlar toprak içerisinde doğal olarak bulunmaktadır ve betonun çatlamasına ve parçalanmasına neden olacak zararlı etkileri olabilmektedir.

Yapı temellerinde A+BETON kullanımı ile sülfat etkilerine karşı büyük ölçüde dayanıklılık sağlanmaktadır.

Temel 1

 • Donatısız kütle beton temellerinde,
 • Hendek dolgu temellerinde,
 • Bahçe duvarı temellerinde,
 • Transmikserli döküm için uygundur.

 • Çimento yerine en az %50 ÖYFC (*) ikame edilmektedir.
 • Kullanımı ve yerleştirilmesi kolaydır.
 • TS EN 206-1 standardına uygundur.
 • CO2e Emisyonu Tasarrufu 27 kg/m3 (%30 mineral katkı içeren karışıma gore)
 • CO2e Emisyonu Tasarrufu 76 kg/m3 (%100 CEM  l içeren karışıma göre)

Temel 2

 • Yapı temellerinde,
 • Pompalı döküm için uygundur.

 • Çimento yerine en az %50 ÖYFC (*) ikame edilmektedir.
 • Kullanımı ve yerleştirilmesi kolaydır.
 • TS EN 206-1’e uygundur.
 • XA Çevresel Etki Sınıfları için uygundur.
 • CO2e Emisyonu Tasarrufu 51 kg/m3 (%30 mineral katkı içeren karışıma göre)
 • CO2 Emisyonu Tasarrufu 153 kg/m3 (%100 CEM l içeren karışıma göre)

Temel 3

 • Yapı temellerinde,
 • Pompalı döküm için uygundur.

 • Çimento yerine %70 ÖYFC (*) ikame edilmektedir.
 • Kullanımı ve yerleştirilmesi kolaydır.
 • TS EN 206-1’e uygundur.
 • XA Çevresel Etki Sınıfları için uygundur.
 • CO2e Emisyonu Tasarrufu 138 kg/m3 (%30 mineral katkı içeren karışıma göre) (%100 CEM l içeren karışıma göre kıyaslama mevcut değildir. XA çevresel etki sınıfında %100 CEM l kullanılamaz.)

A+ Beton Yol ve Kaplama

Özellikle yol ve kaplama betonları için tasarlanan, durabilitesi yüksek, uzun ömürlü, kalite güvencesi olan sürdürülebilir beton ürünüdür.

Yol ve Kaplama 1

 • Dış betonarme yollarda ve kaplama betonlarında,
 • Site içi yollarda,
 • Yapı içerisindeki kaplama betonlarında,
 • Paspayının minimum 50 mm olduğu yerlerde kullanılır.

 • Çimento yerine en az %35 ÖYFC (*) ikame edilmektedir.
 • Minimum C25/30 dayanım sıfında üretilebilir.
 • Kullanımı ve yerleştirilmesi kolaydır.
 • TS EN 206-1 standardına uygundur.
 • Karbonatlaşma nedediyle korozyona sebep olan XC2 çevresel etki, sınıfına karşı dayanıklıdır
 • Donma-çözülme XF3 çevresel etki sınıfına karşı dayanıklıdır.
 • Beton içerisine hava sürüklenerek üstün donma-çözülme dayanımı sağlanabilmektedir..
 • CO2e Emisyonu Tasarrufu 24 kg/m3 (%30 mineral katkı içeren karışıma göre)
 • CO2e Emisyonu Tasarrufu 70 kg/m3 (%100 CEM l içeren karışıma göre)

Yol ve Kaplama 2

 • Dış betonarme yollar ve kaplama betonlarında,
 • Araç trafiğine maruz beton yollarda,
 • Buz çözücü madde içeren veya deniz suyu ile yüksek derecede doygun olan ve donma-çözülme etkisine maruz kalan yol ve köprü kaplamalarında,
 • Paspayının minimum 45 mm olduğu yerlerde kullanılır.

 • Çimento yerine en az %35 ÖYFC (*) ikame edilmektedir.
 • Minimum C30/37 dayanım sınıfında üretilebilir.
 • Kullanımve yerleştirilmesi kolaydır.
 • TS EN 206-1 standardına uygundur.
 • Karbonatlaşma nedeniyle korozyona sebep olan XC4 çevresel etki sınıfına karşı dayanıklıdır.
 • Beton içerisine hava sürüklenerek üstün donma-dayanımı sağlanabilmektedir.
 • CO2 Emisyonu Tasarrufu 25 kg/m3 (%30 mineral katkı içeren karışıma göre)
 • Co2 Emisyonu Tasarrufu 100kg/m2 (%100 CEM I içeren karışıma göre)
 • (.) Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu
 • Co2e emisyonu hesaplamaları HeidelbergCement verileri kullanılarak yapılmıştır.

A+ Beton Yapısal

Yapısal 1

 • Su ile uzun sure temas eden betonarme yapı elemanlarında,
 • Orta derecede nemli ortama sahip binaların iç kısımlarındaki beton elemanalrda,
 • Yaya ve hafif araç trafiğine maruz kalan beton zeminlerde,
 • Paspayının minimum 35mm olduğu yerlerde,
 • Pompalı döküm için uygundur.

 • Çimento yerine %50 ÖFYC(*) ikame edilmektedir.
 • Minumum C25/30dayanım sınıfında üretilir.
 • Kullanımı ve yerleştirilmesi kolaydır.
 • TS EN 206-1 standardına uygundur.
 • Karbonatlaşma nedeniyle krozyona sebep olan XC2 çevresel etki sınıfına karşı dayanıklıdır.
 • CO2 Emisyonu Tasarrufu 61kg/m3 (%30 mineral katkı içeren  karışma göre)
 • CO2e  Emisyonu Tasarrufu 113kg/m3 (%100 CEM I içeren karışıma göre)
 • Co2e emisyonu hesaplamaları HeidelbergCement verileri kullanılarak yapılmıştır.

Yapısal 2

 • Orta veya yüksekleri derecede nemli ortama sahip binaların iç kısımlarındaki beton elemanlarda,
 • Yağmura maruz kalabilen tüm dış yapı elemanlarında,
 • Buz çözücü madde içermeyen suyla orta derecede doygun olan ve donma-çözülme etkisine maruz kalan tüm dış yapı elemanlarında,
 • Yapıların iç kısmında bulunan endüstriyel zeminlerde,
 • Paspayının minimum 35 mm olduğu yerlerde,
 • Pompalı döküm için uygundur.
 • (*) Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu
 • Co2e emisyonu hesaplamaları HeidelbergCement verileri kullanılarak yapılmıştır.

 • Çimento yerine %50 ÖFYC(*) ikame edilmektedir.
 • Minumum C30/37 dayanım sınıfında üretilir.
 • Kullanımı ve yerleştirilmesi kolaydır.
 • TS EN 206-1 standardına uygundur.
 • Karbonatlaşma nedeniyle korozyona sebep olan XC3 ve XC4 çevresel etki sınıfına karşı dayanıklıdır.
 • Donma- çözülme XF1 çevresel etki sınıfına karşı dayanıklıdır.
 • CO2 Emisyonu Tasarrufu 80kg/m3 (%30 mineral katkı içeren  karışma göre)
 • CO2e Saving 130kg/m3 (%100 CEM I içeren karışıma göre)

Yapısal 3

 • Orta veya yüksekleri derecede nemli ortama sahip binaların iç kısımlarındaki beton elemanlarda,
 • Yağmura maruz kalabilen tüm dış yapı elemanlarında,
 • Buz çözücü madde içermeyen suyla orta derecede doygun olan ve donma-çözülme etkisine maruz kalan tüm dış yapı elemanlarında,
 • Hava ile taşınandeniz suyu haricindeki klorürlere maruz kalan yüzeylerde,
 • Yapıların iç kısmında bulunan endüstriyel zeminlerde,
 • Paspayının minimum 35 mm olduğu yerlerde,
 • Pompalı döküm için uygundur.

 • Çimento yerine en az %40 ÖFYC(*) ikame edilmektedir.
 • Minumum C35/45dayanım sınıfında üretilir.
 • Kullanımı ve yerleştirilmesi kolaydır.
 • TS EN 206-1 standardına uygundur.
 • Karbonatlaşma nedeniyle krozyona sebep olan XC3 ve XC4 çevresel etki sınıfına karşı dayanıklıdır.
 • Donma- çözülme XF3 çevresel etki sınıfına karşı dayanıklıdır.
 • Deniz suyu haricindeki klorürler nedeniyle korozyona sebep olan XD1 çevresel etki sınıflarına karşı dayanıklıdır.
 • CO2 Emisyonu Tasarrufu 60kg/m3 (%30 mineral katkı içeren  karışma göre)
 • CO2e Emisyonu Tasarrufu 109kg/m3 (%100 CEM I içeren karışıma göre)
 • Co2e emisyonu hesaplamaları HeidelbergCement verileri kullanılarak yapılmıştır.

]]>
Viskobeton http://www.betonsa.com.tr/ozel-urunler/viskobeton/ Fri, 25 Sep 2015 18:48:14 +0000 http://www.betonsa.com.tr/?post_type=products&p=797 VİSKOBETON

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN HAZIR BETON

Viskobeton, BETONSA’nın geleneksel betona göre birçok üstünlüğe sahip olan kendiliğinden yerleşen beton ürünüdür.

C40/50 ve üzeri dayanım sınıfları istenilen projeler ve bütün güçlendirme projeleri için üretilen Viskobeton, akıcılığına ragmen ayrışmadan ve vibratör ile sıkıştırmaya gerek kalmadan minimum 65 cm yayılma ile donatıların arasından hızla geçerek boşluksuz bir kesit elde edilmesini sağlar.

 

Birbirinden üstün özellikleriyle kullanıcısına birçok avantaj ve kolaylık sağlayan Viskobeton;

 • Akıcı kıvamlıdır.
 • Yüksek kohezyonludur.
 • Vibratörle yerleştirme ve sıkıştırma gerektirmez.
 • Kendiliğinden yerleşir ve sıkışır.
 • Ayrışmadan karalılığını koru.
 • Kolay işlenebilir.
 • Yüzey düzeltme işlemlerini kolaylaştırır.
 • Kolay pompalanır.
 • Kıvam kaybına uğramaksızın yeterli işlenebilme süresine sahiptir.
 • Sık donatıların arasından hızla geçer.
 • Boşluksuz ve pürüssüz bir yüzeyde elde edilmesini sağlar.

Düşük boşluk yapısı nedeniyle üstün durabilite sağlayan Viskobeton; Geçirimsizlikte belirgin artış, normal betondan farksız rötre ve sünme, dış etkenlere yüksek dayanıklılık gösterir.

Üstün kullanım kolaylıklarıyla, en zor alanlarda başarılı sonuçla elde edilen Viskobeton;

 • Standart beton yerine tüm yatay ve düşey elemanalrda,
 • Güçlendirme projelerinde,
 • Sık donatılı yerlerde,
 • Şehir merkezlerinde,gece beton dökümlerinde,
 • Vibratör kullanımının mümkün olmadığı durumlarda,
 • Zor ve ulaşılmaz kalıplarda,
 • Estetik ve mimari özgürlüğün istendiği beton elemanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Viskobeton, vibratör kulanımı gerektirmediği için işçilikten tasarruf sağlar, kalıp yıpranmasını önler,şehir merkezleri ve yerleşim bölgelerinde gürültüsüz beton dökümü yapılabilir.Böylece, vibratörün yarattığı titreşim ve gürültüden etkilenmeyen beton döküm ekibi, aralarında daha sağlıklı iletişim kurar ve daha güvenli bir çalışma ortamı yaratılmış olur.

]]>
Viskotemel http://www.betonsa.com.tr/ozel-urunler/viskotemel/ Fri, 25 Sep 2015 18:47:45 +0000 http://projects.digitalfabrika.com/betonsawp/?post_type=products&p=959 VİSKOTEMEL

Viskotemel, BETONSA’nın temel betonlarında kullanılmak üzere dizayn edilmiş kendiliğinden yerleşen beton ürünüdür.

C30/37 ve C35/45 dayanım sınıflarında üretilen Viskotemel, düşük su/bağlayıcı oranı sayesinde geçirimsizlik istenilen projelerde, minimum 50 cm yayılma özelliğiyle maliyet avantajı ve uygulama kolaylığı sağlar.

]]>
Viskoperde http://www.betonsa.com.tr/ozel-urunler/viskoperde/ Fri, 25 Sep 2015 18:47:43 +0000 http://projects.digitalfabrika.com/betonsawp/?post_type=products&p=964 VİSKOPERDE

Viskoperde, BETONSA’nın düşey yapı elemanlarında kullanılmak üzere dizayn edilmiş kendiliğinden yerleşen beton ürünüdür.

C30/37 ve C35/45 dayanım sınıflarında üretilen Viskoperde, minimum 65 cm yayılma özelliği ve arttırılmış ince agrega yüzdesiyle sık donatıların arasından hızla geçerek vibratör kullanımına gerek kalmadan uygulama kolaylığı sağlar.

]]>
Drabeton http://www.betonsa.com.tr/ozel-urunler/drabeton/ Fri, 25 Sep 2015 18:46:53 +0000 http://www.betonsa.com.tr/?post_type=products&p=795 DRABETON

ÇELİK TEL DONATILI BETON

Drabeton, BETONSA’nın çelik tel donatılı beton ürünüdür. Dramix çelik tellerinin kullanılmasıyla Betonsa Hazır Beton tesislerinde üretilir. Çelik teller, yüzey ve kenarlar da dahil, betonun her doğrultusunda kontrollü ve güvenl, bir şekilde dağıtılır. Böylece Drabeton ile üç boyutlu bir donatım sistemi elde edilir. Sonuçta bu beton karmaşık yüklemelere karşı koyar ve çatlama riski belirgin biçimde azalır.

 

 • Dünya’nın en büyük tel üreticisi Bekaert tarafından üretilen Dramix çelik teller;
 • TS 10513 standartındadır.
 • C1008 sınıfı düşük karbonlu özel bir çelik teldir.
 • Çekme dayanımı, çelik hasır yapımında kullanılan St IV- b çelikten iki kat üstündür. (1100 N/mm2)
 • Uçları kancalı yapısıyla beton en iyi ankrajı sağlar.
 • Özel tutkalı ile yapıştırılmış çelik teller betona eklenince tutkalın çözülmesi sonucu çabuk, kolay ve düzgün bir karışım sağlanır.
 • Beton içinde hızla homojen olarak dağılır.

 • Zemin betonlarında
 • Şap ve koruma betonlarında
 • Saha betonlarında
 • Fabrika zeminlerinde
 • Otoparklarda
 • Beton yollarda
 • Bensiz istasyonlarında
 • Stok sahalarında
 • Derzsiz zemin betonlarında
 • Soğuk hava depoları zeminlerinde
 • Döşeme şaplarında
 • Topping betonlarında
 • Liman kaplamalarında
 • Tersanelerde

Pratik; çünkü Çelik Hasır uygulamalrına göre zamandan kazandırır. Hasır Çelik uygulamalarında, donatının doğru yere konulması Pratik olarak güçtür.Drabeton’da çelik tel donatıcısı tüm doğrultularda eşit olarak dağılır.

Ekonomik; çünkü Drabeton’da ek donatıya gerek olmadığından inşaat süresi kısalır ve işçilikten tasarruf sağlanır.Ayrıca Drabeton’da geleneksel donatıya göre tasarım,çizim,ölçme,kesme,kaynak,stoklama,yerleştirme ve denetim aşamalarında insan gücünden tasarruf sağlanır.Drabeton ile döşeme kalınlığı azaltılır.Böylece toplam maliyet de düşer.

Uzun Ömürlü; çünkü Drabeton sünekliği arttırır. Zemin betonunun enerji yutma kapasitesi artar. Böylece zeminin ömrü uzar.Çelik donatının tüm kesite dağıtılması sayesinde çatlak kontrolü sağlanır.Sıcaklık değişimine ve farklı sertleşme sürecine bağlı çatlamalar yok olur.Çelik teller ilerleme eğilimindeki çatlak üzerine köprü görevi üstlenerek çatlağın büyümesini engeller. Sonuçta betonun durabilitesi artar. Dinamik yüklemelere ve şok etkilere karşı yüksek direnç gösterir. Drabeton sayesinde daha geniş derz açıklıklı zemin betonları elde edilir.

 • Drabeton, Betonsa Hazır Beton Tesisleri’nde hazırlanır.
 • Beton, pompa ve transmikser kullanılarak dökülür.
 • Yüzeyin düzgün olması için vibrasyonlu mastar kullanılır.
 • Betonun sertleşmesi sırasında mekanik perdah yapılabilir.
 • Özel yüzeylerde sertleştirici kullanılabilir.
 • Yüze perdahından sonar yüzeye kür/ıslak koruma uygulanır.
 • 1 ila 3 gün sonra derz kesimi yapılır.

]]> Fortabeton http://www.betonsa.com.tr/ozel-urunler/fortabeton/ Fri, 25 Sep 2015 18:46:37 +0000 http://www.betonsa.com.tr/?post_type=products&p=793 FORTABETON

MAKRO SENTETİK LİF DONATILI BETON

Betonsa’nın ‘Makro Sentetik Lif Donatlı Beton’ ürünü olan Fortabeton, Forta-Ferro makro sentetik liflerin kullanılmasıyla BETONSA hazır beton tesislerinde üretilir.

Özellikle endüstriyel zemin betonlarında komple çözüm sunan Fortabeton;

 • Beton ve donatı birleşiminden oluşan kompozit bir malzemedir.
 • Sünektir(düktilite).
 • Yüksek eğilme, darbe ve aşınma dayanımı özelliğine sahiptir.

Forta-Ferro, polipropilen ve polietilen polimerlerinin birleşiminden oluşmaktadır; %6 Polipropilen (firile edilmiş) +94 Kopolimer (tek lif), Polipropilen lif, rötre ve ısıya bağlı çatlakları azaltmak amacıyla, kopolimer lif ise yük transferini ve çatlak sonrası performansı arttırmak amacıyla yapılmış uzun ömürlü ve kıvrımlı demet halindeki yapılardır.

Karakteristik Malzeme Özelliği
Ham Madde %100 Saf  Kopolimer PP/PE
Uzunluk 54mm
Çekme Gerilmesi 550-750 MPa
Elastisite Modülü 4,7GPa
Yüzey Dokusu Deforme Edilmiş Yüzey
Fiber Sayısı (/kg) 220.000 Parça/kg
Yoğunluk 0,91 g/cm3
Erime Noktası 162-168 C
Yanma Noktası 593 C
Su Emilimi Sıfır
Asit / Alkali Direnci Mükemmel
Standart ASTM C – 1116

 

 • Liflerin uzunluğu 54mm, kopma dayanımı (çekme gerilmesi) ise minimum 550 N/mm2 dir.
 • Makro Sentetik lifler çatlağın iki yanını bir köprü gibi birleştirerek,betonun daha büyük bir talşıma gücü değerine ve bu anda yüksek enerji yutma kapasitesine ulaşmasını sağlar.
 • 1m3 betondaki lif adeti arttıkça daha yüksek performans elde edilir.
 • 1kg Forta-Ferro (54mm)=220.000 adet lif 2-5 kg/m3 arasında etkin kullanım dozajına sahiptir.
 • Minumum C30/37 beton sınıfı ile kullanılmalıdır.
 • Makro Sentetik lifler betonun her noktasına homojen olarak dağılarak üç boyutlu bir donatı sistemi oluşturur.Sonuç olarak, her türlü dış yüklemelere ve oluşan iç gerilemelere karşı koyarak, çatlama riskini azaltır.
 • Forta-Ferro sentetik lifler betonun enerji yutma kapasitesini arttırır. Çatlak başlangıcında çatlağın önünü keser ve ilerlemesini önler.

 • Ekonomik olması,
 • Zamandan tasarruf sağlaması ,
 • Yüksek dayanım (eğilme,çekme,kesme,darbe ve aşınma)
 • Yüksek süneklik ve enerji yutma kapasitesi
 • Rötre mikro çatlak dayanımı
 • Çatlak oluşumunu ve gelişimini sınırlandırması
 • Yangın dayanıklılığı
 • Korozyon riski olmaması
 • Karışım sırasında kolay ve homojen olarak dağılması
 • Yüzey bitirme işleminin kolay olması, düzgün yüzey elde edilmesidir.

 • Endüstriyel Zeminler
 • Saha Betonları
 • Beton yollar
 • Şap betonlar
 • Limanlar/Marinalar
 • Hava meydanları
 • Püskürtme betonlar
 • Beton borular

]]>
Fiberbeton http://www.betonsa.com.tr/ozel-urunler/fiberbeton/ Fri, 25 Sep 2015 18:46:21 +0000 http://www.betonsa.com.tr/?post_type=products&p=791 FİBERBETON

ERKEN ÇATLAKLARI ÖNLEYEN POLİPROPİLEN LİFLİ BETON

BETONSA Hazır Beton tesislerinde hazırlanan polipropilen lifli betondur. Polipropilen lifler, yüzyıllardır antik harç ve sıvada kullanılan donatının (at kılı ve saman gibi) günümüzdeki çağdaş uygulamasıdır. Polipropilen lifler betona homojen şekilde karıştıtılarak daha düzenli bir iç yapı oluşturulur ve taze beton çatlaklarına karşı direnç artırılır.

 • Betonun ilk saatlerde kuvvetli rüzgar,sıcak ve kuru hava ve beton sıcaklığının yüksel olması gibi nedenlerle etkisinde kaldığı plastik rötre çatlaklarını azaltır.
 • Betonun donma-çözülmeye karşı direncini artırır.
 • Aşınma direncini artırır, tozumayı engeller.
 • Taze betonun kohezyonunu artırır,kalıp sökümü sırasında yaşanan kırılmaları azaltır.
 • Kenar ve köşelerin dayanımını artırır,kalıp sökümü sırasında yaşanan kırılmaları azaltır.
 • Yangın esnasında polipropilen lifler eriyerek kılcal kanallar oluşturur. Yangın sırasında oluşan su buharı bu kanatlardan dışarı atılır ve beton iç basıncı azalır. Böylece yangından dolayı oluşabilecek beton hasarı azaltılabilir.

 • Pratiktir; çünkü BETONSA Hazır  Beton tesislerinde hazırlanır, transmikser ile taşınır ve pompa ile dökülür.
 • Uzun ömürlü ve ekonomiktir; çünkü çatlamaya, aşınmaya, pullanmaya ve yüzey tozunmasına karşı dirençlidir.
 • Polipropilen lifler taze betondaki plastik rötre çatlaklarını önlediğinden, uzun süreli performansı olumlu yonder etkiler.

 • Zemin betonları
 • Şap betonları
 • Taze halde iken azalan plastik rötre çatlakları nedeni ile geçirimsiz betonlar
 • Püskürtme betonları

 • Fiberton, özellikle ilk saatlerde çatlamaya karşı dirençli olduğu için dayanımlı, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Dolasıyla daha ekonomiktir.
 • Tozumaya karşı direncinden dolayı çevre sağlığına katkı sağlar.

]]>
Yeşilşap http://www.betonsa.com.tr/ozel-urunler/yesilsap/ Fri, 25 Sep 2015 18:46:02 +0000 http://www.betonsa.com.tr/?post_type=products&p=789 YEŞİLŞAP

ÇEVRECİ HAFİF HAZIR ŞAP

Yeşilşap, BETONSA’nın ürettiği ‘Çevreci, Hafif Hazır Şap’ ürünüdür. Yeşilşap,  üretiminde kulllanılan özel mineral katkılı çimentolar sayesinde %35’e kadar daha düşük CO2 ayak izine, özel kimyasal katkılar sayesinde de %25’e kadar sürüklenmiş hava içeriğine ve bu oranda düşük birim ağırlığına sahiptir. Yeşilşap, kolay pompalanabilirlik ve pratik kullanım özellikleriyle, şap üretiminde komple çözüm sağlayan yeni nesil bir ürünüdür. Şantiyelere kum, çimento, su nakliyesine, inşaat sahasında göz kararı karışımlar yapmaya ve klasik yöntemlerde şap üretmeye son verilen Yeşilşap, BETONSA güvencesiyle homojen ve standart olarak üretilmektedir.

 

 • Çevrecidir.
 • Toplamda %35’e varan daha az CO’ emisyonu sağlar.
 • Şantiye trafiği ve kirliliğinde azalma sağlar.
 • Geleneksel şaplara göre %25 daha hafiftir.
 • Eşdeğer deprem yüklerini azaltarak yapıların depreme dayanıklığına katkıda bulunur.
 • Hava boşluklu esnek yapısı sayesinde çatlak oluşma riskini azaltır.
 • Yapılarda ısı yalıtımına katkı sağlar.
 • Pratik kullanımı ile işçilik maliyetinnde %20 tasarruf sağlar.
 • Malzemede firenin olmayışı ile toplam maliyeti azaltır.
 • Hızlı uygulama avantajı ile toplam projede süresini kısaltır.
 • Birim zamanda %25 daha fazla m2 üretim imkanı sağlar.
 • Homojen ve standart ürün imkanı sağlar.
 • Hazır beton tesislerinde, standart kalitede, yüksek hacimlerde üretilebilir.
 • Elektrik şap transfer pompaları ile uygulanır.
 • Yeşilşap, Yeşil Bina’lar için uygun bir şap çözümüdür.

 • Yeşil Binalar’da
 • Konut ve toplu projelerinde
 • Seramik ve parke uygulamalarında
 • Tesviye şapı olarak
 • Prefabrik duvarlarda dolgu malzemesi olarak
 • Tuğla, gaz beton v.b malzemeler ile duvar örme işlerinde
 • Rötre çatlağı riskinin yüksek olduğu yerlerde polipropilen liflerle birlikte kullanılması önerilir.

 • Hammadde, enerji ve digger kaynakları daha verimli kullanmak.
 • Oluşabilecek çevresel etkileri en aza indirmek.
 • Üretim sırasında ve/veya sonrasındaki kayıpları minimize etmek.

BETONSA tesislerinde standart ve homojen şekilde üretilen Yeşilşap, şantiye hazır beton transmikserleriyle taşınır, elektirkli şap transfer pompalı ya da beton pompaları ile istenilen yüksekliğe basılarak iletilir,fleksi hortumlarla Pratik şekilde döşeme üzerine serilir, yüzeyi mala ile düzeltildikten sonra istenirse mekanik perdah (helikopter) uygulanabilir.

]]>
Izobeton http://www.betonsa.com.tr/ozel-urunler/izobeton/ Fri, 25 Sep 2015 18:45:20 +0000 http://www.betonsa.com.tr/?post_type=products&p=787 İZOBETON

HAFİF BETON ÜSTÜN YALITIM

Betonsa’nın hafif, yalıtım amaçlı bir ürünüdür. Normal beton ve şapların dörtte biri kadar hafiftir. Taze halde iken akıcı olup, şap veya beton pompasıyla pompalanabilir.

İzobeton, çimento ince agrega (kum), hafif agrega ve kimyasal katkılardan oluşur.. Kulanılan hafif agrega genleştirilmiş polistren (EPS)’ dir. EPS’nin boşluklu yapısı İZOBETON a hem hafiflik hem de ısı yalıtımı ve ses yutuculuğu özelliği kazandırır.

ozellikleri

 • Mevcut yapısı gereksiz yüklemeden kaçınmak için şap ve dolgu uygulamaları
 • Prefabrike yapıların ısı yalıtımı ve ses yutuculuğu istenen bölme duvar ve döşemeleri
 • Su yalıtımı katmanı üzerinde veya altında tesviye koruma betonu
 • Dolgu gerektiren ve yüksek dayanım beklentisi olmayan eski zeminlerin tamiri

 • Isı yalıtımı sayesinde sıcaklığı korur. Böylece daha az yakıt harcanmasını sağlar ve bu sayede karbondioksit emisyonunu azaltarak çevrenin ekolojik dengesine katkıda bulunur.
 • Hafifliği ve kolay işlenebilirliği sayesinde iş gücünden tasarruf sağlar.
 • Ses yutuculuğu ile gürültü kirliliğini en aza indirger.

]]>